Kamery ACTi to urządzenia, z którymi mam ostatnio dość bliski kontakt. Jak dla mnie jest to całkiem przyzwoity sprzęt, na którym można oprzeć funkcjonalny system monitoringu. Jednakże taiwański producent nie śpi i ostatnio wypuścił nową wersję firmware’u zawierającą – poza standardowymi usprawnieniami i poprawkami – dość ciekawą funkcję, mianowicie wspomniany w tytule Event Handler.

Co to jest? Na język polski ciężko przetłumaczyć to dosłownie, więc pozostanę przy określeniu Obsługa Zdarzeń. Jak sama nazwa wskazuje, usprawnienie to powinno ułatwić nam obsługę różnych sytuacji wraz z zapewnieniem reakcji na nie. I rzeczywiście do tego to służy. Poniżej postaram się nieco przybliżyć zasadę działania Event Handlera.


Na wstępie jednak kilka szczegółów, które pozwolą uniknąć trudności i ewentualnych problemów. Po pierwsze działa to tylko w kamerach z serii ACM oraz TCM. Po drugie Event Handler pojawił się w oprogramowaniu układowym w wersji V3.11.04, jednakże aktualnie dostępna ma numer V3.11.13. Jeżeli chcemy dokonać aktualizacji oprogramowania, to musimy zwrócić uwagę na wersję aktualnie zainstalowaną w kamerze. Jeśli jest to V3.08.08 bądź wcześniejsza, to najpierw instalujemy V3.09.14, a dopiero potem V3.11.13. Jeśli bieżąca wersja to V3.09.14 bądź V3.10.22, to od razu instalujemy wersję docelową. Naturalnie wszystkie pliki znajdziemy na stronie ACTi.

Gdy przebrniemy przez proces aktualizacji, możemy zacząć bawić się ustawieniami. A – trzeba przyznać – jest czym. Reguł (rule) można utworzyć 10, do tego każde zdarzenie (trigger) może wywoływać wiele reakcji (response), czyli możliwości mamy naprawdę rozległe. Przyjrzymy się teraz, co uznawane jest za zdarzenie, pamiętając jednak, że nie każda możliwość znajduje się w każdym z urządzeń z oferty ACTi (na przykład utrata sygnału video jest – co oczywiste – tylko w enkoderach) oraz że niektóre możliwości mogą pojawić się w dalszych wersjach firmware’u. Jako zdarzenie traktowana jest:

 • Detekcja ruchu.
 • Zmiana trybu pracy (dzień – noc).
 • Restart urządzenia.
 • Zdarzenie zaplanowane.
 • Utrata sygnału video.
 • Ręczne wywołanie zdarzenia z oprogramowania NVR czy appletu WEB.
 • Zmiana stanu wejścia alarmowego.

Na każde z wymienionych powyżej zdarzeń można zareagować na wiele sposobów:

 • Zmiana ustawień video:
  • Balans bieli.
  • Ostrość.
  • Jasność.
  • Kontrast.
  • Nasycenie.
  • WDR.
  • Redukcja szumów.
  • BLC.
  • Poszerzenie zakresu czerni.
  • Kontrola ekspozycji.
  • AGC.
  • Ustawienia migawki.
  • Przysłona.
  • Kontrola migotania (flickerless).
 • Zmiana profilu detekcji ruchu:
  • Obszar detekcji aktywny/nieaktywny.
  • Zmiana pozycji obszaru detekcji.
  • Czułość.
  • Opóźnienie reakcji.
  • Próg.
 • Zmiana trybu pracy (dzień – noc).
 • Uruchomienie presetu PTZ.
 • Odtworzenie alertu audio.
 • Zmiana stanu wyjścia alarmowego.
 • Praca w sieci:
  • Serwer FTP: wysłanie zdjęcia bądź nagrania.
  • Serwer SMTP: wysłanie na e-mail zdjęcia bądź nagrania.
  • CGI: wysłanie polecenia URL.

Mając pełną listę możliwości możemy zabrać się za konfigurację. Ta początkowo może wydać się nieco zagmatwana i mało intuicyjna, ale z pomocą przychodzi świetna instrukcja (link na samym dole). Główne okno administracji regułami podzielono na trzy sekcje: Event Server, Event Configuration oraz Event List.

W pierwszej zakładce ustalamy parametry serwerów FTP czy SMTP, czyli adresy, hasła, porty i wszystko to, co będzie niezbędne do nawiązania połączenia i wysłania zdjęcia/nagrania na serwer czy wysłania polecenia do innej kamery.

W drugiej programujemy domyślne parametry „modułów wykonawczych”, czyli stany wejść i wyjść alarmowych oraz czasy podtrzymania tych stanów, wiadomości e-mail (adresaci, tytuł, treść), metodę wysłania zdjęcia/nagrania na serwer/maila oraz treść polecenia wysyłanego do innego urządzenia (bądź do samej kamery) przy pomocy adresu url.

W trzeciej definiujemy już samą regułę, czyli określamy jakie reakcje wywoła konkretne wydarzenie. Korzystamy oczywiście z parametrów wpisanych w poprzednich krokach.

Teraz zaczyna się cała zabawa. Najtrudniejszy, bo najbardziej „błędogenny” element to używanie poleceń url. Mała literówka i mamy problem, mam nadzieję, że w przyszłości zostanie do tego dodany interfejs graficzny. Producent w instrukcji podaje kilkanaście obrazowych przykładów pozwalających zapoznać się z metodologią tworzenia reguł. Najciekawsze w mojej opinii to:

 • wysłanie e-maila ze zrzutem oraz przesłanie na FTP nagrania w przypadku detekcji ruchu.
 • wywołanie presetu w głowicy PTZ w razie detekcji ruchu w danym obszarze (przez inną kamerę) oraz powrót do patrolu po 30 sekundach.
 • wysłanie e-maila oraz pobudzenie wyjścia alarmowego w razie zaniku sygnału video.
 • zmiana parametrów detekcji ruchu w nocy i aktywowanie dodatkowego obszaru reakcji.

Jak widać, możliwości ograniczone są tak naprawdę tylko naszą wyobraźnią oraz wymaganiami klienta. Reguły mogą być całkiem złożone, mogą zachodzić powiązania między kamerami, dzięki wejściom i wyjściom alarmowym nie ma trudności z integracją CCTV z – dajmy na to – systemem alarmowym czy kontrolą dostępu.

Na koniec wspomnieć należy, że rozwiązania podobne do zaprezentowanego przez ACTi pojawiają się (i pojawiać się będą) u różnych producentów i moim zdaniem to jest obowiązujący trend – kamera IP (a coraz częściej również i analogowa) ma robić możliwie dużo, a nie tylko generować obraz. Zapraszam do opisu ciekawych reguł z Waszej praktyki, nie koniecznie w systemach opartych o kamery ACTi.

Do pobrania:
ACTi Event Handler – broszura
ACTi Event Handler – instrukcja

Może zainteresują Cię również poniższe wpisy: