Coś ostatnio większość newsów „sponsoruje” firma Bosch 😉 . Cóż począć, jakoś tak nowości u nich obrodziły. Tym razem wprowadzono odświeżonego DiBosa w wersji 8.5. Czym jest DiBos? To jeden z flagowych okrętów Boscha, zestaw produktów służących do tworzenia rozległych, hybrydowych systemów telewizji przemysłowej oraz integracji ich z innymi systemami zabezpieczeń. Składają się na niego rejestratory oraz urządzenia peryferyjne, a także oprogramowanie zarządzające. Zrozumiałe jest, że skoro to produkt Boscha, to urządzenie wspiera obsługę protokołu Bilinx, jak również pozwala na sterowanie głowicami przy pomocy bi-phase. Do tego współpracuje z macierzami dyskowymi, tak więc stanowi rozwiązanie zdecydowanie kompletne.

I właśnie system ten osiągnął wersję 8.5. Janek Grusznic podesłał listę zmian:

 • Automatyczny zapis alarmowy w odbiorniku DiBos – obecnie istnieje możliwość automatycznego zapisu transmitowanego obrazu alarmowego w odbiorniku DiBos. Obraz jest zapisywany w wybranym katalogu w natywnym formacie oprogramowania DiBos. Kiedy katalog osiągnie określoną wielkość lub zostanie zapełniony, włączone mogą zostać automatyczne ostrzeżenia lub komunikaty o błędach.
 • Wyłączanie automatycznego usuwania chronionych danych – obecnie istnieje możliwość określenia, czy chronione dane powinny być usuwane, czy nie. We wszystkich wersjach rejestratora DiBos wcześniejszych niż 8.5 chronione dane były zawsze usuwane po upłynięciu określonego czasu ustawionego dla funkcji automatycznego usuwania. Jeśli teraz funkcja zostanie wyłączona, chronione dane mogą zostać usunięte tylko ręcznie.
 • Sprawdzanie obrazu referencyjnego na podstawie harmonogramu – obecnie istnieje możliwość włączenia funkcji sprawdzania obrazu referencyjnego dla każdego okresu. System domyślnie posiada wybrane wszystkie okresy.
 • Obsługa systemu operacyjnego Microsoft Windows Vista – oprogramowanie odbiornika DiBos (DB-SR-002) oraz oprogramowanie rejestratora sieciowego DiBos (np. DB-SR-162) jest obecnie kompatybilne z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista.
 • System DiBos zapisuje wprowadzone wartości – wersja systemu DiBos 8.5 zapisuje ścieżkę eksportu ostatniego procesu eksportu obrazu. Wersja systemu DiBos 8.5 zapisuje ostatnie pozycje wyszukiwania dla metadanych.
 • Automatyczne logowanie – obecnie istnieje możliwość automatycznego zalogowania do systemu DiBos za pomocą prostej linii polecenia: „C:\Program Files\DiBos\Video.exe” /user= /pw= Uwaga: Jeśli miejsce nazwy użytkownika lub hasła jest puste, należy wprowadzić ciąg ze znakami cudzysłowu (“ ”).
  Przykłady: „C:\Program Files\DiBos\Video.exe” /user=Administrator /pw= „C:\Program Files\DiBos\Video.exe” /user=„Simon Sample” /pw=„1 3 5 7″. Funkcji automatycznego logowania można użyć w plikach wsadowych, w linii poleceń systemu Windows lub w połączeniu ze skrótem systemu Windows do programu „Video.exe”).
 • Różne uprawnienia użytkownika do zaalarmowanych kamer – obecnie istnieje możliwość, aby zaalarmowana kamera posiadała inne uprawnienia niż w trybie bezczynności. W ten sposób użytkownik może mieć podgląd obrazu z kamery tylko, jeśli ta kamera jest częścią alarmu. W „normalnym” trybie podglądu bieżącego do kamery nie ma dostępu.
 • Kompatybilność – wersja oprogramowania 8.5 jest w pełni kompatybilna z wersjami 8.42, 8.4, 8.3 oraz 8.22.
 • Płyta DVD Recovery zawiera dodatek Service Pack 3 oraz przeglądarkę Internet Explorer 7 – wersja oprogramowania 8.5 jest w pełni kompatybilna z dodatkiem Service Pack 3 oraz przeglądarką Internet Explorer 7 systemu operacyjnego Microsoft Windows. Obydwa komponenty systemu operacyjnego znajdują się na płycie DiBos Recovery DVD 8.5.
  Zaleca się uaktualnienie starszych systemów DiBos za pomocą płyty Recovery DVD, nie tylko przy pomocy programu instalacyjnego Setup. W ten sposób także cyfrowy rejestrator wizyjny jest uaktualniany o nowy pakiet poprawek.

I to w zasadzie tyle.

Może zainteresują Cię również poniższe wpisy: