Na wszelkich urządzeniach zamkniętych w obudowach, z którymi spotykamy się w codziennej praktyce ujrzeć można symbol składający się z przedrostka IP (od Index of Protection – współczynnik ochrony) oraz (najczęściej) dwóch cyferek. O ile wielu instalatorów akceptuje obecność takiego oznaczenia, o tyle często widać nieprecyzyjne postrzeganie tej skali. Zazwyczaj nie jest to fundamentalny problem, jednak myślę, że dobrze jest wiedzieć dokładnie, jakie znaczenie mają te oznaczenia.

Poniższe zestawienie składa się z trzech tabel, gdyż oprócz dwóch pierwszych cyfr spotykana jest czasem również trzecia, odpowiadająca odporności na uderzenia. Dane to oczywiście nie są umowne, tylko określone normą, w tym przypadku BS EN60529, natomiast trzeci segment przez normę francuską UTE C 20-010.

Ochrona przed ciałami stałymi.

IP Opis testu
0 Brak ochrony.
1 Ochrona przed obiektami o rozmiarze większym niż 50mm.
2 Ochrona przed obiektami o rozmiarze większym niż 12mm.
3 Ochrona przed obiektami o rozmiarze większym niż 2,5mm.
4 Ochrona przed obiektami o rozmiarze większym niż 1mm.
5 Ochrona przed kurzem w ilościach mogących zakłócić pracę urządzenia.
6 Całkowita ochrona przed kurzem.

Ochrona przed cieczami.

IP Opis testu
0 Brak ochrony.
1 Ochrona przed pionowo spadającymi kroplami wody.
2 Ochrona przed kroplami wody spadającymi pod kątem do 15st. włącznie.
3 Ochrona przed rozpylaną pod kątem do 60st. włącznie wodą.
4 Ochrona przed spryskiwaniem wodą z wszystkich kierunków.
5 Ochrona przed strumieniami wody z wszystkich kierunków.
6 Ochrona przed silnymi strumieniami wody z wszystkich kierunków.
7 Ochrona przed wniknięciem wody do obudowy podczas zanurzenia do głębokości 1m włącznie.
8 Ochrona przed wniknięciem wody do obudowy podczas zanurzenia na niezdefiniowany okres czasu przy ostrzejszych niż w punkcie poprzednim warunkach ustalonych odgórnie przez producenta.

Odporność na uderzenia.

IP Opis testu
0 Brak ochrony.
1 Ochrona przed uderzeniem masy 150g z wysokości 150mm.
2 Ochrona przed uderzeniem masy 250g z wysokości 150mm.
3 Ochrona przed uderzeniem masy 250g z wysokości 200mm.
5 Ochrona przed uderzeniem masy 500g z wysokości 400mm.
7 Ochrona przed uderzeniem masy 1500g z wysokości 400mm.
9 Ochrona przed uderzeniem masy 5000g z wysokości 400mm.

Tworząc to krótkie zestawienie korzystałem z książki The Electricity at Work and Related Regulations (od strony 90) oraz dokumentu firmy ftech. Widać małe różnice w skali uderzeniowej, posłużyłem się więc tą z książki. Istnieją jeszcze dwa oznaczenia literowe po trzech cyfrach, jednak nie będę ich tu przytaczał.

Może zainteresują Cię również poniższe wpisy: