Ostatnio wspominałem o prognozach IMS Research na 2010 dotyczących CCTV. Dziś zaś odniosę się do tekstu Johna Honovicha, który stara się wypunktować potencjalne korzyści i niebezpieczeństwa związane z technologiami „wschodzącymi”.

Ja postaram się ową publikację streścić, jednakże każdego zachęcam do pobrania pełnej wersji i zapoznania się z całym tekstem. W tym celu należy udać się na stronę Johna, czyli ipvideomarket.info, powinien pojawić się nam pop-up, gdzie podajemy swój e-mail i na skrzynkę otrzymujemy pdf. Poniżej zaś znajdziecie samą esencję. Zapraszam.


Na początek podaję najważniejsze moim zdaniem (czyli dostosowane do polskiego rynku) technologie, jakie tam omówiono:

  • Kamery IP
  • Kamery megapikselowe
  • Macierze dyskowe IP (NAS/SAN)
  • Nośniki pamięci umieszczone w kamerze
  • Bezprzewodowe sieci kratowe
  • Kamery panoramiczne
  • Analiza video
  • Monitoring video jako usługa

Kamery IP.

Potencjalne korzyści: największą korzyść stanowi możliwość bezpośredniego podłączenia do istniejącej sieci komputerowej. Kamery analogowe zawsze będą potrzebowały dodatkowego elementu (videoserwera, rejestratora). W pewnych przypadkach ta cecha może nieść ze sobą spore oszczędności związane z instalacją.

Ryzyko: kamery IP nadal są droższe od kamer analogowych. W przypadku użytkownika końcowego istnieją co najmniej dwa potencjalne punkty problemów: po pierwsze istniejący sprzęt może nie obsługiwać kamer IP (bądź obsługuje tylko bardzo ograniczoną ich liczbę), po drugie zaś istniejąca infrastruktura może nie być przystosowana do takich obciążeń.

Integratorzy zaś muszą się liczyć z faktem, iż do instalacji sieciowych potrzebny będzie znacznie większy niż dotychczas odsetek ludzi posiadających stosowną wiedzę.

Kamery megapikselowe.

Potencjalne korzyści: wynikają oczywiście z rozdzielczości. Po pierwsze w pewnych sytuacjach jedna kamera może zastąpić ich kilka, po drugie zaś istnieją dużo większe szanse i możliwości identyfikacji zdarzeń czy podejrzanych.

Ryzyko: użytkownik końcowy będzie atakowany sloganami producentów o rewolucyjnych zmianach in plus, podczas gdy powinien być świadomy, iż tylko w niektórych przypadkach jedna kamera będzie w stanie zastąpić kilka kamer analogowych, po drugie zaś ciągle bolączką kamer megapikselowych jest ich stosunkowo słaba czułość. Trzeci aspekt to oczywiście zapotrzebowanie na powierzchnię dyskową.

Integratorzy muszą zachować umiar w stosowaniu tych kamer oraz poważnie podejść do kwestii testów realnego zachowania w danych warunkach, ze szczególnym uwzględnieniem słabego oświetlenia.

Macierze dyskowe IP (NAS/SAN).

Potencjalne korzyści: centralny punkt zapisu jest znacznie wygodniejszy w zarządzaniu, niż wiele rejestratorów rozrzuconych po obiektach (szczególnie w przypadku dużych instalacji). Do tego rejestratory często nie wspierają obsługi RAID.

Ryzyko: ogólnie raczej niewielkie, szczególnie biorąc pod uwagę użytkownika końcowego. Tradycyjnie będzie to cena, ewentualnie fakt, że istniejące urządzenia nie obsługują macierzy.

Integratorzy muszą posiadać w zasobach ludzkich co najmniej jedną osobę obytą z tematem.

Nośniki pamięci umieszczone w kamerze.

Potencjalne korzyści: przede wszystkim minimalizacja konsekwencji wynikających na przykład z wadliwego/wolnego łącza – nośnik w kamerze zapewnia rejestrację nawet w przypadku awarii infrastruktury sieciowej. Więcej o tym rozwiązaniu pisałem ostatnio w artykule Monitoring scentralizowany czy nie?

Ryzyko: mimo spadku cen nośników, ten umieszczony w kamerze nadal jest rozwiązaniem sporo droższym. Dodatkowo zapis tylko w urządzeniu jest raczej niemożliwy ze względu na ograniczoną pojemność kart (wyjątek to raptem kilku producentów, których produkty pozwalają na podłączenie dysku). Wynika z tego, że użytkownik końcowy może być zmuszony do kompromisu w odniesieniu do długość archiwum. Dodatkową przeszkodą jest powszechny brak w systemach zarządzania możliwości odtwarzania archiwum nagranego w kamerze.

Ostatni punkt to również problem integratorów, którzy z tego powodu mogą się spodziewać dodatkowych telefonów z gatunku „Jak mam przejrzeć te nagrania?”.

Bezprzewodowe sieci kratowe.

Potencjalne korzyści: obniżenie kosztów, szczególnie przy dużych dystansach oraz w przy dużym nakładzie dodatkowej robocizny (na przykład przekopy pod drogami – kosztowne i często wymagające wielu pozwoleń). Generalnie, gdy budowa infrastruktury kablowej jest trudna/kosztowna/niemożliwa, to mesh networks mogą być rozwiązaniem.

Ryzyko: użytkownik końcowy powinien powierzyć budowę takiej sieci doświadczonej ekipie, aby uniknąć ewentualnych późniejszych problemów z jej działaniem. Musi być też świadom sporych wydatków w późniejszym terminie związanych z utrzymaniem sieci w odpowiedniej dyspozycji, a ta może wahać się na przykład ze względu na zmiany w otoczeniu.

Od strony integratora takie przedsięwzięcie to jedno z najtrudniejszych zadać. Po pierwsze problemem może być zapewnienie dostatecznych transferów, po drugie zaś stabilność i związane z nią wezwania.

Kamery panoramiczne.

Potencjalne korzyści: zastąpienie wielu kamer jedną.

Ryzyko: użytkownik końcowy powinien zapewnić sobie możliwość testów takich kamer, aby upewnić się, iż ich jakość (zazwyczaj gorsza od kilku kamer stacjonarnych) jest wystarczająca. Po drugie powinien zdawać sobie sprawę, iż tego typu kamery często obsługiwane są przez dość małą ilość systemów, więc ich zastosowanie może wymuszać użycie konkretnej platformy.

Integrator musi precyzyjnie określić możliwość systemu i zaznajomić z nimi klienta, gdyż ten, w przypadku nie spełnienia oczekiwań może zrezygnować z systemu.

Analiza video.

Potencjalne korzyści: ułatwienie pracy obsłudze systemu oraz usprawnienie tej pracy – możliwość natychmiastowego wykrycia niepożądanych zdarzeń i reakcji na nie.

Ryzyko: ceny w dniu dzisiejszym są nadal wysokie, zarówno jeśli chodzi o sam sprzęt, jak i jego konfigurację/dostosowanie do danych warunków. Klient końcowy może spotkać się z sytuacją, gdy obciążenia (finansowe czy logistyczne) związane z regulacją kamer czy oświetlenia są nierealne – oczekiwany rezultat nie jest możliwy do osiągnięcia. Przy tej okazji należy również określić maksymalną tolerancję na fałszywe alarmy.

Analiza video w przypadku integratora to dość grząski grunt. Musi on kreować realne oczekiwania, gdyż ewentualne potknięcia mogą mieć fatalne skutki w ujęciu relacji z klientem.

Monitoring video jako usługa.

Potencjalne korzyści: takie same, jak w innych dziedzinach, gdzie można wykorzystać cloud computing (przetwarzanie w chmurze), czyli ograniczenie stopnia komplikacji (a co za tym idzie – kosztów) instalacji na samym obiekcie. Pociąga to za sobą również zwiększoną bezobsługowość systemu.

Ryzyko: sumaryczna cena stacjonarnego systemu (rejestrator + kamery) składającego się z więcej niż kilku kamer może okazać niższa, niż suma abonamentów za pewien okres czasu. Użytkownik końcowy musi liczyć się z ograniczonymi możliwościami takich systemów, rodzą się również obawy dotyczące bezpieczeństwa nagrań, bowiem osoby z zewnątrz mają do nich dostęp.

Integratorzy mogą obawiać się firm promujących takie systemy, gdyż w zasadzie stanowią oni tylko zbędne kolejne ogniwo łańcucha, ponieważ dostawcy/producenci będą w stanie obsłużyć klienta od A do Z.

Może zainteresują Cię również poniższe wpisy: